Met onze emailcounseling heeft de kring als doel voor u persoonlijk en uw organisatie low cost en low key de synergie en de innovatie te ontwikkelen.
De oplossingen van vraagstukken en knelpunten in de bedrijfsvoering worden versneld en de meerwaarde wordt verkregen.

Een reactie geven of uw situatie voorleggen aan de kring @emailManagers.nl?

Geheel vrijblijvend! Klik op de witte envelop rechts boven.

www.corporate-e-novation.com Managers.

Vraag@emailManagers.nl Vraag email Managers. Home Managers.

Vraag Managers.

Kring Managers.

Tarieven Managers.

Top pagina managers. Home email managers. Vraag@emailManagers.nl Corporate-e-novation email managers. Vraag@emailManagers.nl N&N InformatieManagement email managers. Serplexicon email managers. Centrum Gebouw Econometrie email managers. Toels-PC Opleiding & Ondersteuning email managers. HTP Te Pas Assurantie- en Adviesburo email managers. Kars & Esselink email managers. Hofmeier email managers. A la Carte email managers.

Kastanjelaan 28
Postbus 550
7000 AN DOETINCHEM
NL

Eric Nengerman, e.nengerman@emailmanagers.nl

Verantwoordelijk voor de strategie, maar ook de dagelijkse operatie, van het Human Resources & Organisational Improvement (HR&OI). Bedreven in het managen van verander-(verbeter)processen, het coachen van managementteams en het herinrichten c.q. horizontaliseren van de organisatie op basis van het vraaggericht en ondernemend denken en werken.

Initiatiefnemer van @emailManagers.nl

Saskia Jacobsen, s.jacobsen@emailmanagers.nl

Brengt zo'n 20 jaar opleidingservaring in op het gebied van PC-gebruik en is Microsoft Office Certified Trainer. Geeft werkplekbegeleiding, lost praktische problemen op en adviseert organisaties in het gebruik van Officeprogramma's. Is auteur van diverse boeken met praktische tips en adviezen en boeken voor examinering in de Officeprogramma's.

Emiel Kars, e.kars@emailmanagers.nl

Werkzaam als fiscaal jurist in het midden- en kleinbedrijf en als fiscaal adviseur eveneens bij grote ondernemingen. Auteur van diverse artikelen, met name in het vastgoed magazine van VBO-makelaars. Vervult verschillende bestuurs- en adviesfuncties bij kleine en middelgrote ondernemingen.

René de Kip, r.de.kip@emailmanagers.nl

Goede kennis en kunde van zowel kleine als grote complexe technische ICT-infrastructuren. Ervaring in het opzetten en het ontwerpen van netwerken met alle gangbare systemen. Huidig project behelst een migratie naar een logisch rekencentrum verdeeld over meerdere locaties voor de realisatie van een zeer hoge beschikbaarheid.

Wim Nengerman, e.w.nengerman@emailmanagers.nl

Vaardigheid en ervaring in de rollen betreffende ontwerp, nieuwbouw, beheer en bedrijfsorganisatie. Als adviseur/ counselor en research ingenieur optredend. Publiceert op het gebied van bouw- en gebruikskosten. Geeft ontwikkeling en uitvoering aan processen, methodieken en technieken. Opstellen van kosten- en waardenanalyses met scenario's en simulaties.

Heddo te Pas, h.te.pas@emailmanagers.nl

Deskundig op het gebied van Employee Benefits, pensioenen, hypotheken en financieringen. Onderhandelingspartner bij het afsluiten van verzekeringspaketten. Actief als zelfstandig adviseur en eigenaar van een onafhankelijk assurantiekantoor. Houdt zich bezig met alle aspecten van het assurantievak.

Manfred Talle, m.talle@emailmanagers.nl

Professional met ruime ervaring op het gebied van Service- en Project Management op zowel operationeel, tactisch en strategisch niveau. Is in staat een organisatieverandering te begeleiden van een productgerichte organisatie naar een klantgerichte organisatie. Kan een projectorganisatie inrichten en één of meerdere projecten leiden.

Gerrie Warnier, g.warnier@emailmanagers.nl

Ruim 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg op het gebied van financiën. Expertise in financiële kwesties betreffende intramurale- en extramurale clienten in de V&V, GGZ of GHZ en PGB's via de AWBZ of de WMO, alsmede de salarisverwerking van deze zorginstellingen. Momenteel werkzaam als HEAD in een verzorgingshuis, daarnaast werkzaam in een eigen PGB-advies-/ ondersteuningsbureau.

Marga Wijskamp, marga@emailmanagers.nl

Met haar secretariaat zorgt zij voor de correcte behandeling van de door u gestelde vragen. Is het aanspreekpunt en regisseert tevens het stipt nakomen van de met u gemaakte afspraken over de te leveren diensten. Biedt de ondersteuning aan de gehele kring @emailManagers.nl.

Eric Nengerman email managers. Saskia Jacobsen email managers. Emiel Kars email managers. René de Kip email managers. Wim Nengerman email managers. Heddo te Pas email managers. Manfred Talle email managers. Gerrie Warnier email managers. Marga Wijskamp email managers.
privacystatement | disclaimer | ©2003-2010 | secretariaat | emailManagers.nl toevoegen aan favorieten